ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ, ਬਲਾਰਟ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਪਿਅਨਸ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਫਤ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਰੈਫ਼ਰਲ ਏਜੰਟ

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ. ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.

ਸਮਾਜਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਰੈਫਰਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹੋ? ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰਸ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨਾ

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ.

ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ.

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਿਨਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਮਿਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਆਓ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ

ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ.

Skip to content